Lớp Lá 1 vui đón Trung Thu 2019!

Lớp Lá 1 vui đón Trung Thu 2019!

Xem: 15
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Chồi 4 mừng sinh nhật bé Minh Phát

Lớp Chồi 4 mừng sinh nhật bé Minh Phát

Xem: 20
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khối Mầm vui đón Trung Thu 2019!

Khối Mầm vui đón Trung Thu 2019!

Xem: 16
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Múa "Rock vầng trăng"

Múa "Rock vầng trăng"

Xem: 16
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Múa "Em đi xem hội trăng rằm"

Múa "Em đi xem hội trăng rằm"

Xem: 21
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 chào năm học mới 2019-2020

Lớp Mầm 4 chào năm học mới 2019-2020

Xem: 44
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA MỚI- CƠ SỞ 2 MN HẠNH PHÚC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA MỚI- CƠ SỞ 2 MN HẠNH PHÚC

Xem: 289
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 vui cùng hoạt động khám phá lá vàng

Lớp Mầm 4 vui cùng hoạt động khám phá lá vàng

Xem: 108
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Những kỷ niệm thân yêu ở gia đình Chồi 2- NH 2018-2019

Những kỷ niệm thân yêu ở gia đình Chồi 2- NH 2018-2019

Xem: 136
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 cùng những kỷ niệm khó phai - NH 2018-2019!

Lớp Lá 1 cùng những kỷ niệm khó phai - NH 2018-2019!

Xem: 113
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Xem: 103
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Xem: 96
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Hành trình của các con X-2013!

Hành trình của các con X-2013!

Xem: 73
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Xem: 111
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

Xem: 88
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 2  MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

LOP LA 2 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

Xem: 102
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Xem: 100
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Xem: 143
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Xem: 134
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Xem: 105
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0909 442 166

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 212
Lượt truy cập: 22426804